Monthly Archives :

December 2021

Godt nytår 2022

Godt nytår 2022 1280 571 Jesper Møller │ Creating Job and Life

Kære netværk. Året 2021 er ved rinde ud, og set i et bagudrettet perspektiv har året nok udfordret de fleste af os, og med vidt forskellige temaer. Det har også været tilfældet for de kandidater…

read more