Monthly Archives :

February 2022

Vores bevidsthed er i denne tid i en opvågning

Vores bevidsthed er i denne tid i en opvågning 640 426 Jesper Møller │ Creating Job and Life

Forløbet med Corona og gentagne nedlukninger har på forskellig måde udfordret os hver især. Jeg er overbevist om, at mange mennesker bevidst eller ubevidst har reflekteret og vendt mange tanker: Bliver jeg eller mine nærmeste…

read more