Ånd, Mening & Livsperspektiv

CREATING JOB AND LIFE er helhedssparring, der styrker dit intuitive lederskab, hvor ånd og alle perspektiver er i spil.

Jeg som din sparringspartner støtter / udfordrer dig i dit frirum med relevante perspektiver, der tager afsæt i din situation (jobbet / livet), konkrete udfordringer, dilemmaer, tanker og uforløste refleksioner med det formål, at du bliver styrket i dit indre afsæt og får skabt rette fokus, retning og helhedsløsninger for dig.

Fokus i forhold til  Ånd, Mening & Livsperspektiv  handler om, at du bliver styrket i at kunne anskue dit liv og karriere set i et læringsperspektiv. Du bliver yderligere bevidst om din historie,  passion, dit formål og det meningsfuldte liv du fortjener. Det vil styrke dine fremadrettede bevidste valg.

Du vil opdage, at det vil styrke dine fremadrettede bevidste valg. Netop fordi du styrker forbindelsen til din højere bevidsthed, hvorfra du fremadrettet finder svarene – til rette navigation, handlinger og helhedsløsninger i et kontinuerligt foranderlig terræn med pludselig udfordringer.

Med roen, overblikket og en styrket evne til rette navigation kommer du til at leve i en større balance med dig selv og dine omgivelser. Det kommer til at give mening for dig – både i relation til jobbet og i livet.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Du er ambitiøs i dit virke, dine resultater med fokus på at gøre forskel. Du ønsker at blive opgraderet i dit mindset, så du styrker dine evne til navigation mod rette valg
 • Løbende sparring med helhed og perspektivering er en forudsætning for at du trives og skaber optimale helhedsløsninger og resultater. I relation til jobbet er du muligvis  CXO, topleder eller performer, og du søger denne sparring.
 • Kan ikke se vejen og muligheder fremadrettet for dig selv, men du kan se helhedsløsningerne for projektet og jobbet set i en ‘vi’ perspektiv. Du ønsker at få styrket din afklaring og din vej set ud fra et ‘jeg’ perspektiv
 • Gennem et helt liv har du haft en god empati og intuition, men nogle opståede situationer og udfordringer har støttet dig til dine erkendelser om, at du ønsker hjælp til, at det er dig der styrer din intuition,  og ikke intuitionen der styrer dig
 • En meningsløs oplevelse tidligere i dit liv har bragt dig ud over kanten, men du er nu tilbage på sporet og ønsker nu at forstå den nye tænkning, den pludselige opståede intuitionsevne og indsigt, som oplevelsen har afstedkommet. Du føler dig alene i din ændrede virkelighedsopfattelse set i forhold til dine nærmeste omgivelser

Eller med det afsæt og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Dine perspektiveringer til jobbet og livet vil blive opgradet og det kommer til at give mening for dig. Din intuition, dit helhedsfokus, dit mindset, din oplevelse af balance og din indre ro vil blive styrket.

Verden er som den skal være. Du er, som du skal være, din partner og familie er helt som de skal være. Det samme gælder for din chef, dine kolleger, din nabo – og du vil erkende, at alt er som det skal være. Set i det læringsperspektiv, så afspejler det  – at dét der sker i den ydre verden blot aktiverer de temaer, der skal tage fat på, og  skaber en resonans til de ubevidste sider, der nu skal bevidstgøres – set i forhold til din indre verden – og det er herfra, at du fremadrettet takler dine udfordringer.

Du vil fortsat blive udfordret i livet og i jobbet, men når du tager ejerskabet 100% hjem til dig selv, handler ud fra et ændret mindset, så skaber du rette helhedsløsninger.

Forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre din ramme i jobbet og i livet, og løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden du ser verdenen på. Og alt i alt vil det fortsat udfordre dig, men med dit opgraderet mindset, din indsigt om dig selv og ‘den røde tråd i dit liv’, det du gennem tiden har bidraget til og med din intuitive tilgang, så bliver det nemmere for dig, at navigere, bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Afklare forløb med afsæt i situation, ønsker, indhold og forventningsafstemning
 • Intuitionen, som ressource og det bagvedliggende samspil
 • Livet og læring set i det større perspektiv
 • ‘Egen’ fortælling, personprofil, erfaringer og resultater
 • Den røde tråd i livet og jobbet – passion, formål og drøm
 • Udfordringer, læringer og værdier set i et helhedsperspektiv
 • Kost, sundhed og motion – Styrkelse af til bagvedliggende processer
 • Egentid/reflektion/bundfældelse vs fokus/handlinger
 • ‘jeg’ perspektiv vs ‘vi’ perspektiv
 • ‘anerkendende tilgang’ vs ‘saboteringsmekanismer’
 • Mindset – Bevidsthedstræning, visualisering
 • Personlig udvikling – Relevante elementer
 • Sparring, træning, øvelser, teori, inspiration

Feedback fra Anne,
én af mine kandidater

Forfatter & Sanger,
Anne L, GDPR (Anonym)

Jeg mødte Jesper første gang i 2003. Det var til et arrangement, som var en del af en længere foredragsrække, arrangeret af Maria Langekær. Formålet var, at belyse de åndsvidenskabelige og spirituelle emner i et spændende forum, hvor alle deltagere havde mulighed for at fremlægge deres personlige synspunkter, arbejdsmetoder og holdninger.

Jesper fremstod meget sympatisk og nærværende. Hans interesse for det holistiske samspil mellem det individuelle og samfundsmæssige aspekt, var meget tydelig. Samtidig havde han et stort overblik og en fantastisk evne til at binde løse ender sammen. Jesper’s kreative og kunstneriske egenskaber kom også til udtryk på en meget ægte og varm måde. Hans skulpturer og malerier er meget smukke og sjælsfulde.

På det tidspunkt var jeg i gang med at skrive sangene til min spirituelle cd: FairyKey Projektet. Da tekst og melodi meldte sig til ’He and She’ var jeg ikke i tvivl om, at det energimæssigt var en anerkendelse til Jesper og Maria, for deres store arbejde og engagement, både i forbindelse med foredragene og deres øvrige virke. Sangen fortæller historien om Nordenvinden og Havets datter, der skaber universel balance i alle elementer og energier.

Jeg havde længe ledt efter en pianist/producer til projektet, dog uden held.  Jesper mærkede ind på situationen og sagde til mig, at den rette samarbejdspartner ville dukke op, når jeg fandt den røde tråd mellem sangene og præsenterede alle elementerne i konceptet. Det var nøjagtigt hvad der skete.

Da jeg en hel del år senere blev fyret, grundet nedskæringer på min arbejdsplads, var det meget vigtigt for mig, at finde en coach/rådgiver, der udover sine erhvervsfaglige kompetencer også havde indsigt og erfaring indenfor det spirituelle og kreative felt. Jeg tænkte straks på Jesper, kontaktede ham og fik et super godt rådgivningsforløb

Mine kreative og uddannelsesrelaterede kompetencer blev taget op til revision. De blev anskuet fra helt nye vinkler samtidig med, at min spirituelle side blev styrket. Det hjalp mig til at udforske nye retninger og komme rigtig godt videre.

Jeg kan varmt anbefale Jesper som rådgiver og ressourcepartner. Han er både fagligt og intuitivt kompetent og så er han hundrede procent oprigtigt tilstede i engagement og dialog.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner.

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en forpligtende dialog.

DEL WEBSITE: