Godt nytår 2022

Godt nytår 2022

Godt nytår 2022 1280 571 Jesper Møller │ Creating Job and Life

Kære netværk.

Året 2021 er ved rinde ud, og set i et bagudrettet perspektiv har året nok udfordret de fleste af os, og med vidt forskellige temaer. Det har også været tilfældet for de kandidater jeg gennem året har støttet. For mit eget vedkommende, har det været et år, der har været mere stille og reflekterende og som har bundfældet sig i et fremadrettet nyt afsæt for mine ydelser – Creating Job and LIfe.

Tak for jer som jeg mødte på min vej i 2021, og jer som er en del af mit netværk – for samtalerne, nærværet, inspirationen, humoren, læringen og det meningsfyldte. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg ser frem til at folde det nye år ud.

Jeg ønsker jer/dig fremadrettet et godt og lykkebringende nytår. Vi ses i 2022.

Bedste hilsner Jesper

There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.

– Leonard Cohen