Helhed, Reflektion & Selvindsigt

CREATING JOB AND LIFE er helhedssparring, der styrker dit intuitive lederskab, hvor ånd og alle perspektiver er i spil.

Jeg som din sparringspartner støtter / udfordrer dig i dit frirum med relevante perspektiver, der tager afsæt i din situation (jobbet / livet), konkrete udfordringer, dilemmaer, tanker og uforløste refleksioner med det formål, at du bliver styrket i dit indre afsæt og får skabt rette fokus, retning og helhedsløsninger for dig.

Fokus i forhold til  Helhed, Reflektion og Selvindsigt  handler om, at du bliver styrket til at kunne skabe overblikket over terrænet og anskue de kompleksiteter der er i spil med. Dernæst at du bliver skarp på, at få truffet rette beslutninger med afsæt i formålet og dit autentiske ‘jeg’ perspektiv.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Du er ambitiøs i dit virke, dine resultater med fokus på at gøre forskel. Du ønsker at blive opgraderet i dit mindset, så du styrker dine evne til navigation mod rette valg
 • Løbende sparring med helhed og perspektivering er en forudsætning for at du trives og skaber optimale helhedsløsninger og resultater. Set i relation til jobbet er du muligvis CXO, topleder eller performer, og du søger denne sparring.
 • Kan ikke se vejen og muligheder fremadrettet for dig selv, men du kan se helhedsløsningerne for projektet og jobbet set i en ‘vi’ perspektiv. Du ønsker at få styrket din afklaring og din vej set ud fra et ‘jeg’ perspektiv
 • Gennem et helt liv har du haft en god empati og intuition, men nogle opståede situationer og udfordringer har støttet dig til dine erkendelser om, at du ønsker hjælp til, at det er dig der styrer din intuition,  og ikke intuitionen der styrer dig
 • En meningsløs oplevelse tidligere i dit liv har bragt dig ud over kanten, men du er nu tilbage på sporet og ønsker nu at forstå den nye tænkning, den pludselige opståede intuitionsevne og indsigt, som oplevelsen har afstedkommet. Du føler dig alene i din ændrede virkelighedsopfattelse set i forhold til dine nærmeste omgivelser

Eller med det afsæt og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Dine perspektiveringer til jobbet og livet vil blive opgradet og det kommer til at give mening for dig. Din intuition, dit helhedsfokus, dit mindset, din oplevelse af balance og din indre ro vil blive styrket.

Du vil blive styrket i at anskue din virkelighed, din hverdag og de udfordringer du står over – set i et læringsperspektiv  – at dét der sker i den ydre verden blot aktiverer de temaer, der skal tage fat på, og som skaber en resonans til de ubevidste sider, der nu skal bevidstgøres – set i forhold til din indre verden. Det er herfra, at du fremadrettet takler dine udfordringer.

Du vil fortsat blive udfordret i livet og i jobbet, men når du tager ejerskabet 100% hjem til dig selv, handler ud fra et ændret mindset, så skaber du rette helhedsløsninger.

Forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre din ramme i jobbet og i livet, og løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden du ser verdenen på. Og alt i alt vil det fortsat udfordre dig, men med dit opgraderet mindset, din indsigt om dig selv og ‘den røde tråd i dit liv’, det du gennem tiden har bidraget til og med din intuitive tilgang, så bliver det nemmere for dig, at navigere, bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Afklare forløb med afsæt i situation, ønsker, indhold og forventningsafstemning
 • Intuitionen, som ressource og det bagvedliggende samspil
 • Livet og læring set i det større perspektiv
 • ‘Egen’ fortælling, personprofil, erfaringer og resultater
 • Den røde tråd i livet og jobbet – passion, formål og drøm
 • Udfordringer, læringer og værdier set i et helhedsperspektiv
 • Kost, sundhed og motion – Styrkelse af til bagvedliggende processer
 • Egentid/reflektion/bundfældelse vs fokus/handlinger
 • ‘jeg’ perspektiv vs ‘vi’ perspektiv
 • ‘anerkendende tilgang’ vs ‘saboteringsmekanismer’
 • Mindset – Bevidsthedstræning, visualisering
 • Personlig udvikling – Relevante elementer
 • Sparring, træning, øvelser, teori, inspiration

Feedback fra Thomas H,
én af mine kandidater

HR Konsulent,
Thomas H, GDPR (Anonym)

Jeg søgte for nogle år tilbage en eftertragtet og meget populær stilling internt i den organisation, hvor jeg arbejder. Jeg var klar over, at mit kandidatur stod rigtig godt blandt andre ansøgere, og var blevet bekendt med fra HR-afdelingen, at jeg faktisk var den foretrukne ansøger til stillingen. Alligevel opstod der – inden den formelle afgørelse – en masse problemer, og jeg blev af ledelsen meddelt, at man ikke ville kunne træffe nogen endelig afgørelse på den korte bane i forhold til besættelse af stillingen.

Jesper gik ind i spørgsmålet med sin helt særlige indsigt, og efter at have ”mærket efter”, kunne han beskrive, at jeg stod overfor en modkandidat, der på ikke helt så kollegial vis havde forsøgt at skabe tvivl om mit kandidatur for egen vinding skyld. Dennes personprofil og udseende beskrev han ret præcis, men at jeg skulle holde ud, og at lykken ville tilsmile mig. Jeg husker, at jeg på daværende tidspunkt blev lidt overvældet over den klare besked fra Jespers side, men tænkte ”ok, der kan måske være noget om snakken…”.

Der gik et par uger, hvorefter der var endelig besked fra ledelsen, som meddelte; ”du har fået stillingen, tillykke med det. Vi kan først give dig endelig besked nu, da der var nogle særlige forhold, der skulle undersøges i forhold til en anden ansøger”. Jeg blev naturligvis glad, men funderede samtidig en del, over hvem denne ”modkandidat” var, og hvad der forårsagede ventetiden? Efter nogen dage fandt jeg af omveje ud af, hvem min modkandidat havde været. Denne var identisk med den personprofil og de særlige kendetegn som Jesper havde beskrevet – og personen havde ganske rigtigt sået tvivl om mine kompetencer og dermed mit kandidatur.

Med andre ord, havde Jespers intuition og læsning af problemstillingen været SPOT ON helt fra begyndelsen.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner.

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en forpligtende dialog.

DEL WEBSITE: