Hvad lærer vi af Covid19

Hvad lærer vi af Covid19

Hvad lærer vi af Covid19 1280 615 Jesper Møller │ Creating Job and Life

Covid19 har til dato bragt mange udfordringer med sig, men også refleksioner og måske dét, at vi får sat en ny retning. Her er min fortælling …

Efter 14 dages ferie i Sydafrika sammen med min partner, var vi på vej til Danmark med mellemlanding i Istanbul. I lufthavnen observerede jeg en del mennesker med mundbind, og for mig var det de første tegn på, at Covid19 snigende var ved at indfinde sig i Europa. Var jeg på det her tidspunkt blevet præsenteret for, hvad der lå i støbeskeen af forandringer på relativt kort sigt, havde jeg ikke haft fantasi til at forestille mig omfanget af det!

Vi landede i Københavns Lufthavn, satte kursen mod vores bolig, smed kufferterne og jeg deltog umiddelbart herefter i et forretningsmøde. Med fornyet energi var jeg tilbage i den dynamiske hverdag! Jeg glædede mig til de spændende kandidatsessioner, som jeg nu var klar til at tage fat på, men allerede få dage efter og inden det første aftalte møde, blev landet lukket ned. Covid19 og de første restriktioner havde ramt os! Al international flytrafik blev lukket ned, vores hverdag og frihed blev stækket, og vi oplevede alle mennesketomme gader i vores egen by og tilsvarende sekvenser fra store metropoler rundt omkring i verdenen.

Fra oplevelsen af at have haft den største frihedsfølelse på safariturene i den storslåede natur i Sydafrika, var jeg med ét landet i et scenarie med vidtgående restriktioner. Set indefra var jeg omgående deltager i en surrealistisk film, i en rolle, hvor jeg pludselig skulle agere efter et her/nu manuskript,  og hvor det fremadrettede perspektiv var ikke eksisterende.

Nu næsten 10 måneder efter, er vi fortsat ramt af Covid19, nedlukninger og restriktioner. Ja, 2020 og tiden frem til i dag har bragt mange udfordringer, og det har haft mange konsekvenser, også for mange virksomheder og selvstændige.  Set i et bagudrettet perspektiv, har oplevelsen været som at træde ud af hamsterhjulet i fuld fart og ind i et vakuum, hvor hastigheden blev bragt til nulpunktet. Og så sad jeg her – i et tomrum, hvorfra jeg nu skulle nyorientere mig og sætte ny retning!

Det stille rum gav anledning til status og refleksioner hele vejen rundt – i et nutidigt – et bagudrettet – og et fremadrettet perspektiv. Jeg har mærket en taknemmelighed til de omkring 4.000 kandidater, jeg gennem årene har mødt og støttet, og den tillid der er blevet vist mig, tillige med de historier hver enkelt i fortrolighed har delt med mig.

Dernæst har jeg erkendt, at jeg i dag værdsætter mit arbejde, dét at få muligheden for at støtte mennesker, når den enkelte oplever at have mistet noget eller der hersker en stærk længsel efter at gå i en bedre eller ny retning. Netop fordi det er i dette vendepunkt, at vi mennesker som oftest er mest sårbare, men på samme tid mest åbne og nysgerrige for ny inspiration, nye perspektiver og muligheder.

Med Covid19 nedlukninger har det trænet mig i navigation, når ageren i et terræn pludselig ændrer sig fra fysisk til virtuel. Det har betydet at hverdagsrutinerne, kontakten til omverdenen, kandidatmøderne og beslutningerne er blevet tacklet via online værktøjer. Ja, det har styrket min evne til at være yderligere digitalt tænkende og inkludere de digitale teknologer og løsningsmuligheder.

Refleksionerne har også styrket mit helhedsbillede af de mange forskellige målgrupper, jeg har støttet, i vidt forskellige udfordringer, og med forskellige tankesæt og perspektiver. Netop med det sigte, at den enkelte har fået skabt rette helhedsløsninger:

– Det har handlet om kandidater, der har haft fokus på den målrettede, handlingsorienterede og værktøjsbaserede tilgang for at lande i rette match af job.

– Ledere der har ønsket at gå spadestikket dybere i den personlige afklaring med henblik at få styrket sin autenticitet.

– Executives og topledere der i sessionerne har ønsket at slippe toplederansvaret og forventningerne momentalt for at styrke balancen med henblik at kunne give næring til det menneskelige inde bag den professionelle toppost, der indebærer 24/7 kompromisløse strategier og mål – netop for også at sikre plads til eget refleksionsrum, behovet for egen sparring og perspektivering på egne præmisser.

– Det har handlet om mennesker der har været ramt i livet af voldsomme og meningsløse hændelser, hvor livsperspektiverne har været ikke eksisterende, men hvor den enkelte har ønsket at få genskabt kontakten til ånd, mening og tillid til livet.

– Og sidst, også en stigende tendens til, at unge mennesker med et intuitivt mindset har ønsket min hjælp, hvor de befinder sig et sted i livet ramt af handlingslammelse, angst og en ikke aktiveret grænsesætning,  hvor de samtidig mærker alle ydre input i deres nervesystem. I sådanne sammenhænge har jeg støttet den enkelte med indsigt og træning i de intuitive evners kunnen således, at de igen mærker egen energi samtidig med at de har fået genaktiveret evnen til grænsesætning og er ‘kommet hjem til sig selv’.

Perioden fra marts sidste år har været katalysator for, at jeg nu fremadrettet præsenterer hele paletten af mit virke på mine forskellige websites. Essensen af et 13-årigt karriereforløb i Danske Bank og mine erfaringer gennem snart 23 år som selvstændig konsulent, hvor jeg har støttet mennesker i omdrejningspunktet forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Hertil kommer min personlig læringsrejse gennem et helt liv og min søgen i mere åndelig retning.

Jeg er overbevist om, at når jeg bringer alle mine ressourcer i spil, styrker det mig i håndteringen af det foranderlige terræn, der ligger forude. Jeg vælger det positive fokus, og mens jeg lever mit liv og er ambitiøs på at gøre en forskel, vil jeg også huske at nyde den spændende rejse jeg er på gennem livet. Alt dette til trods for de bump jeg muligvis kommer til at møde på min vej. En ny retning er sat!

Ja, restriktionerne er netop er nu yderligere forlænget til udgangen af februar! Vaccinationerne er påbegyndt! Der er lys for enden af tunnelen … Der er nedtælling til, at alle dele af samfundet og erhvervslivet genåbnes…

Hvilket terræn lander jeg i? Hvilke udfordringer kommer jeg til at stå i? Hvilke nye erkendelser og potentialer vil forløses, når proppen af dette vakuum løsnes? Bliver det som jeg håber og ser for mig?

Hvad har du tænkt, mens dele af samfundet har været lukket ned? Måske har det også haft konsekvenser for dig? Hvad har bundfældet sig hos dig? Hvad er dit fremadrettede fokus? Jeg er nysgerrig på at høre din historie og dine refleksioner, hvis du har mod og lyst til at dele …  I så fald, skriv gerne dit input i kommentarsporet til artiklen på Linkedin

De bedste hilsner Jesper

 

#outplacementsupply #ascensionawareness #creatingjobandlife #executive #outplacement #jobsøgning #karrierecoaching #onboarding #karriereudvikling #personligudvikling #lederskab #traumeforløsning #meditation #helhedssparring #HR