Ledersparring – med ånd, perspektiv og dybde

Jeg medvirker til, at du bliver afklaret og skarp i dit indre lederskab. Dét skaber bedste afsæt i en foranderlig tid og for rette styring – CREATING Job and Life:

Ascension AWARENESS – Outplacement SUPPLY – Integrity BALANCE.

JESPER MØLLER støtter virksomheder og mennesker til at bringe sig i spil med det fulde potentiale, der bidrager til autenticitet, helhedsløsninger og kvalitet.

Jesper Møller, Executive Consultant

Gennem 23 år har jeg arbejdet med virksomheder og enkeltpersoner i omdrejningspunktet forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Virksomheden JESPER MØLLER er etableret i 1998. CVR nr. DK21057878.

Til dato har jeg støttet mere end 5.000 individuelle forløb svarende til ca. 30.000 sessioner – og et større antal workshops og procesforløb målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Gennem årene har større opgaver inkluderet mit netværk, der til dato har omfattet førende konsulenthuse inden for feltet – Mannaz, Uddannelseshuset, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter.

Dine udfordringer og tacklingen af dem er designet til,
at du får skærpet din bevidsthed og styrket kontakten til dit indre lederskab.

Hvad er din situation –
og udfordringer?

Jeg støtter til din afklaring –  integritet
og rette helhedsløsning …

Du ønsker dit autentiske lederskab styrket.

Bliv afklaret på lederstil, din unikness og passion. Få handlingsorienterede ledelsesværktøjer …

Der er koldt på toppen. Du savner ‘egen’ perspektivering.

Bliv intuitiv skarp på konteksten og dig som en del af den. Skab rette fokus og navigation …

Kompleksitet og hastighed udfordrer dit faglige mindset.

Slip kontrollen, bliv afklaret på dit indre afsæt. Bring alle dine unikke ressourcer i spil med rette perspektiv …

Du har mistet jobbet eller selv sagt op.

Bliv tydelig på dig, dine styrker og muligheder. Aktiver handlingsplan mod rette match af job …

Du er ambitiøs på dit intuitive og kreative mindset.

Bliv styrket på dine indre ressourcers samspil. Opgrader dit mindset …

Job, løn, hus og familie er på plads, men du savner mening.

Genskab kontakten til dig selv og din integritet – horisontalt og vertikalt …

Din intuition, sensitivitet og overansvarsfølelse styrer dig!

Bliv bevidst om din grænsesætning og ansvar for rette navigation – med afsæt i ‘jeg’ vs ‘vi’ identitet…

Fastlåsthed og temaer udfordrer dig igen!

Se din situation i det større læringsperspektiv med fokus på forløsning og rammen du fortjener …

Feedback på mine ydelser

Når du lever dit liv indefra og ud, vil du blive bevidst om den du er.
Det er fra dét afsæt, du aktiverer din passion og får skabt overblik og retning.

Ledersparring – med ånd, perspektiv og dybde. Afsættet til, at du får skabt kvantespringet.

Helhedsrådgivning, coaching og processer der understøtter, at du ser dine udfordringer i et større læringsperspektiv, får handlet og skabt rette helhedsløsning – eller får skabt dét job og dét liv du fortjener. I den situationsbestemte tilgang og efter relevans inkluderer jeg mine mange års professionelle kompetencer og erfaringer, egen læringsrejse, spirituelle søgen, indsigter og med en dyb passion for det enkelte menneskes potentialer, udviklings– og forandringsprocesser.

CREATING JOB AND LIFE – 3 indgange til det liv du fortjener – 3 fokusområder – 3 websites:

Meningsfuldt lederskab – dit indre lederskab. Bliv styrket i dit indre afsæt. Giv slip på den du troede du var – bliv bevidst om den du er – og skab kvantespringet:

  • Meningsfuldt Lederskab
  • Helhed, Refleksion & Selvindsigt
  • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Job– og karriererådgivning med personligt perspektiv. Bliv bevidst om din passion, unikness og rette match af job – og styrk din retning til målet:

  • Executive Job & Karriere
  • Outplacement & Onboarding
  • Karriereafklaring & Udvikling

Tackling af dybere ubalancer. Forløs dine tilbagevendende temaer, fastlåste oplevelser og mentale saboteringsmekanismer – og få genskabt balancen og roen

  • Chok & Traumeforløsning
  • Centrering, Meditation & Visualisering
  • Stresshåndtering

Kontakt mig for en uforpligtende dialog   (+45)  4019 4570

DEL WEBSITE:

TILMELD NYHEDSBREV: