Kunder

Målgrupper jeg gennem årene har arbejdet med

Kandidater │ Privatpersoner

Executives, ledere og medarbejdere, der henvender sig direkte med bevilget midler til afklaring og udvikling – samt privatpersoner, der omfatter helt unge mennesker. Jeg støtter hele spektret af personprofiler, fagområder, ansvarsområder og komplekse udfordringer på tværs af alle brancher.

Internationale │ Private virksomheder

Virksomheder på tværs af brancher og fagområder, der ønsker at støtte topledelsen, dens ledere og medarbejdere til i højere grad at kunne navigere i en foranderlige hverdag.

Den offentlige sektor

Organisationer indenfor Stat og Kommune, der ønsker målrettet støtte og inspiration til at kunne takle konkrete udfordringer.

Konsulenthuse │ Samarbejdspartnere

Samarbejde med Ledernes KompetenceCenter og netværk. Det har gennem årene inkluderet konsulenthuse som AS3, Mannaz, uddannelseshuset og øvrige samarbejdspartnere.