Om JM

Som menneske har jeg altid været nysgerrig og drevet af, at forstå læringen bag de udfordringer jeg har stået i, og det intuitive mindset som har været grundlæggende for min evne til helhed og perspektivering, og de helhedsresultater jeg har skabt.

Det har ført til, at omdrejningspunktet for mit virke i min karriere helt naturligt handler om, at facilitere virksomheder og mennesker i deres konkrete udfordringer og støtte til, at de får skabt rette helhedsløsning.

Mine ydelser og min professionelle tilgang afspejler essensen af et 13-årigt karriereforløb i Danske Bank, et professionelt virke gennem 22 år som selvstændig konsulent og en personlig læringsrejse gennem et helt liv.

Set i bagspejlet har jeg til dato i mit virke JESPER MØLLER gennemført mere end 5.000 individuelle forløb 1:1 og et større antal af workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune.

Jesper Møller
Executive Consultant, Coach & Mentor

JESPER MØLLER

JESPER MØLLER er etableret i 1998. CVR nr. DK21057878

JESPER MØLLER – Handlingsorienteret kompetenceudvikling – Perspektivering & Navigation – Lederskab & Stresshåndtering – Outplacement & Jobsøgning – Karriereafklaring & Udvikling – Stresshåndtering.

Med udgangspunkt i den konkrete udfordring støtter jeg den enkelte til blive afklaret på egne ressourcer og potentiale samt få aktiveret passionen i privatpersonen bag det professionelle ydre med fokus på at få skabt helhedsløsning og rammen personen fortjener.

Min rolle / tilgang

I min rolle som Executive Consultant, Coach & Mentor faciliterer jeg virksomheder, organisationer, teams, ledere, medarbejdere og privatpersoner til at få taklet de konkrete udfordringer de står med og skabt rette helhedsløsninger.

I min tilgang til opgaverne er jeg helheds– og procesorienteret samt ambitiøs. Som person er jeg autentisk, struktureret og handlingsorienteret. Intuitivt ser jeg personens potentiale og de begrænsninger, der måtte ligge i vejen for udfoldelse af den enkeltes potentiale.

Jeg gør en forskel for den person eller målgruppe jeg arbejder med, når læringsrammen inkluderer engagement, formål, helhed, ansvar, respekt, dynamik og integritet.

Samarbejdspartnere & Netværk

Ved større opgaver inkluderer jeg mine samarbejdspartnere.  Jeg bringer mig i spil i professionelle sammenhænge og indgår i flere projekter i samarbejde med mit tætte netværk. Til dato har det omfattet konsulenthuse som Uddannelseshuset, Mannaz, AS3 og senest Ledernes KompetenceCenter, hvor jeg i dag bidrager med min ekspertise over for målgruppen af executives og ledere.

Resultater

Set i bagspejlet har jeg til dato gennemført ca. 5.000 individuelle forløb 1:1 og et større antal af workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune – lige fra executive niveau, ledere og medarbejdere på tværs af alle brancher og i vidt forskellige rammer og udfordringer. I forhold til større opgaver har jeg bidraget til ‘Omlægning af Hovedstadens Sygehusvæsen’, ‘Kommunalreformen’ og organisatoriske procesforløb i større virksomheder.

Udtalelser – Kunder

Thomas Lildballe Jørgensen, Flådechef

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Én portal – 3 websites

JESPER MØLLER er etableret i 1998 – CVR nr. DK21057878

Én portal – 3 websites – 3 indgange til, at du får skabt det liv, du fortjener:

  • Helhedssparring & Perspektivering – Introduktions- og inspirationsplatform – (2020 – nu)
  • Handlingsorienteret kompetenceudvikling  – Lederskab & Stresshåndtering – Outplacement & Onboarding – Karriereafklaring & Udvikling – (1998 – nu)
  • Handlingsorienteret kompetenceudvikling, der ‘går spadestikket dybere’ – Meningsfuldt lederskab – Kamp–Flugt–Fastfrys forløsning – Meditation & Visualisering – (2017 – nu)