Tilmeld dig nyhedsbrev

Dine udfordringer og taklingen af dem
har til formål at opgradere dit mindset.

Læringen styrker din evne til at håndtere
den stigende kompleksitet tillige med,
at du bevarer nærværet til dig selv.

Du kan fremadrettet også blive udfordret,
og her kan nyhedsbrevet være en inspiration
til dig.

I mit virke støtter jeg mange mennesker, der bliver forskelligt udfordret professionelt som privat, og som ønsker at få løst deres konkrete situation. Et stigende antal er samtidig søgende efter meningen med livet, tilværelsen og ambitiøse efter kvantespringet.

Gennem nyhedsbrevet vil jeg fremadrettet dele relevant information, læringer og tiltag for forskellige fokusområder.

Via nyhedsbrevet vil jeg linke til mine websider, der indeholder casehistorier, mine egne historier og konkrete links til inspiration og videoer, som jeg selv inspireres af.

Jeg vil også dele egne oplevelser og fortællinger om konkrete situationer, der bragte mig ud over kanten – men som set i et læringsperspektiv bagudrettet har givet mig de største læringer, som jeg anvender i mit virke, og som i dag er mine største styrker.