xxx

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer.

Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening.
Rigtig god mening. Og resultater. Rigtigt gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige.

Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

Thomas Lildballe Jørgensen

Resultatsskabende Salgs– & Marketingsdirektør
GDPR (givet samtykke)

Hej Jesper. Lang tid siden sidst. Her er en kort status og hilsen fra mig …

Der går næsten ikke en dag forbi, hvor jeg ikke har stor glæde af og højt værdsætter både forløb og resultat af mine konsultationer med dig, både personligt og professionelt.

Igen skal du have et 1000 tak, Jesper!

Filip

Proceskonsulent
GDPR (anonym)

Jesper, du har gjort en stor forskel i forhold til mig og min ledergruppe…

For eget vedkommende har det været en rigtig god proces, da jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som rollemodellen i Danmark. Jeg er blevet mere opmærksom på at tage pinden, som den der går foran, så personligt har jeg fået meget ud af processen.

Jeg er sikker på, at det også har været en medvirkende årsag til at jeg nu har fået mulighed for at tiltræde i en endnu højere stilling.

Lars

Adm. direktør for region Danmark
GDPR (anonym)

Jesper møder mennesker lige præcis dér, hvor de er. Han formår med sit nærvær, energi og livsvisdom at støtte den enkelte til at erkende sin situation, forstå læringen set i et helhedsperspektiv og sætte retning på helingsprocessen, så vedkommende hjælpes tilbage til balancen. I processen benytter Jesper sine intutive evner, logik og handlekraft i en skøn forenelse, så det skaber kvantespring i klientens udviklingsproces.

Jesper er helt suveræn i at støtte mennesker i de meget problematiske situationer, hvor mening og retning er helt eller delvist mistet. Her lykkes det ham gang på gang at få mennesker tilbage på sporet. Jespers egen læringsproces indeholder svære personlige udfordringer, som han har tacklet og kommet videre efter; og de erfaringer han har gjort sig, inkluderer han i sit arbejde, hvilket gør ham særdeles autentisk.

Jesper er på alle måder en fantastisk rådgiver. Og for mennesker i krise – som eksempelvis hjemvendte soldater, der kæmper med eftervirkningerne af krigsoplevelserne – er han en sjælden gave.

Maria Rosengren

Holistisk rådgiver
GDPR (givet samtykke)

Da jeg i 2011 mødte Jesper til et arrangement, var jeg udfordret og ønskede at finde årsagen til, at mine tvillingepiger på 3½ uge havde pludselige uforklarlige grådanfald.

Med det samme bemærkede Jesper mine pigers angst og uro, som kom til udtryk i deres hastige øjenbevægelser. Under vores samtale var han i stand til meget præcist at beskrive pigernes individuelle personlighedstræk, deres forskellige mønstre og årsagen til den konkrete problematik. Dernæst kunne Jesper beskrive min lejlighed og udpege de specifikke steder, hvor pigerne var mest urolige, trods dét at vi befandt os et helt andet sted.

Jesper kan noget særligt og er ekstrem skarp i sin iagttagelsesevne, han ser ind i andre lag, end det der ligger lige for. Det er altid en stor hjælp at tale en udfordring igennem med Jesper. Tak Jesper.

Christine

Digital Communication Manager
GDPR (anonym)

Jeg opsøgte Jesper Møller efter en banderelateret skudepisode med dødelig udgang, hvor vi som virksomhed var placeret lige i omdrejningspunktet, og det havde bragt mit team ud i kaosfeltet.

Gennem et par halvdags workshops og individuelle møder formåede Jesper at møde os på vores behov, og vi har fået genskabt balancen og roen i teamet.

Som resultat har vi fået et fælles sprog og konkrete værkstøjer til, hvordan vi som team kan støtte hinanden i en foranderlig og travl hverdag. Vi har blandt andet udviklet en kultur, hvor vi via en makkerordning støtter hinanden i hverdagen.

Tommy

Projektchef
GDPR (anonym)

Forløbet har gjort en kæmpeforskel i mit liv og givet mig en meget stor selvindsigt, som jeg bestemt ikke ville være foruden.

Jesper stiller krav til din aktive medvirken i forløbet og trækker ingen færdige løsninger ned over hovedet på dig. Jesper guider dig i den rigtige retning og foreslår forskellige muligheder – ofte ser Jesper ting, som du ikke selv er opmærksom på. Alt i alt – Jespers støtte til mig har givet mig et klarere syn på mine af og til uhensigtsmæssige handlemønstre og hjulpet mig til at få ryddet op i mit indre, der var blokeret af en stor bagage af traumer fra mit udfordrende liv.

Der er blevet grint og grædt en del undervejs. Ingen udfordringer er uløselige hos Jesper – men du skal bestemt selv ville åbne op og tage imod hjælpen.

Jette

Advokatsekretær
GDPR (anonym)

Jeg kontaktede Jesper, da jeg var træt af at gå til samtaler og ikke kom videre i processen.

Jeg kom ud på en længere rejse med mig selv og som resultat af hele procesforløbet fik jeg drømmejobbet uden for mit hidtidige felt efter 5 seancer hos Jesper.

Så spørg mig lige, hvem jeg sidenhen IKKE har anbefalet ham til!?

Det var alle pengene værd!

Mimi

Projektleder
GDPR (anonym)