Mine ydelser – Fokus, forløb & perspektivering

Personlig sparring, der styrker dit mindset til bevidst nærvær, afklaring og handlekraft

1:1 Forløb & Sessioner

Individuelle forløb på 3-6-9-12-15-18 møder, der har til formål, at du med udgangspunkt i valg af fokus og den konkrete situation får taklet udfordringerne og skabt rette helhedsløsning for dig.

Rammerne: Sessionerne gennemføres som fysiske møder, Walk the Talk sessioner eller online møder. De fysiske møder foregår på mit kontor – eller i den professionelle ramme hos Ledernes KompetenceCenter  – eller ude i din virksomhed, der forestår lokalebookning og forplejning. Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning af forløb og pris.

Adhoc rådgivning og sparring

En samtale og sparring, der støtter dig i din konkrete her/nu situation. Formålet er, at du får styrket din helhedsperspektivering og selvindsigt i relation til udfordringen, så du derved får skabt overblikket og truffet rette valg og handling.

Rammerne: Sessionen foregår over telefonen eller online. Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning og pris.

Workshops

En eller en række af 1/2-dags eller 1/1-dags workshops, der har til formål at støtte jer i virksomheden med henblik på at blive styrket i den videre retning.

Rammerne: Virksomheden står for lokalebookning og forplejning. Forløbet skræddersyes i dialog med jer i virksomheden eller dig som opdragsgiver. Kontakt mig gerne for forløbsafklaring og prisramme.

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …