Jesper Møller │ Creating Job and Life

Ledersparring med ånd, perspektiv og dybde

Når du i ledersparringen bliver mødt, som dét hele menneske du er – og på alle niveauer,
vil du opdage, at alle dine latente unikke ressourcer bringes i spil.

Her er 3 indgange til, at du får skabt dét lederskab, dét job og dét liv, som du fortjener …

Dit indre lederskab. Giv slip på den du troede, du var – bliv bevidst om den du er – og skab kvantespring:

  • Meningsfuldt & Integreret Lederskab
  • Helhed, Refleksion & Selvindsigt
  • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Jobafklaring og udvikling med personlig dybde. Bliv bevidst om dig, dine potentialer, rette job – og styrk din retning:

  • Executive Job & Karriere
  • Outplacement & Onboarding
  • Karriereafklaring & Udvikling

Integritet og balance. Forløs dine tilbagevendende fastlåste temaer, mentale saboteringsmekanismer – og få genskabt indre ro, overblik og flow:

  • Centrering, Meditation & Visualisering
  • Chok & Traumeforløsning
  • Stresshåndtering