Velkommen til JESPER MØLLER

Handlingsorienteret kompetence– og personlig udvikling, der skaber kvantespring i en hastig foranderlig hverdag:
 • Lederskab & Stresshåndtering
 • Outplacement & Onboarding
 • Personlig Udvikling & Karriere

Intro til JESPER MØLLER

JESPER MØLLER er en konsulentvirksomhed, der leverer handlingsorienteret kompetence– og personlig udvikling, som skaber kvantespring og helhedsløsninger for mennesker i en foranderlig hverdag:

 • Lederskab & Stresshåndtering
 • Outplacement & Onboarding
 • Personlig Udvikling & Karriere

Gennem 20 år har JESPER MØLLER støttet mere end 4.000 kandidatforløb / 20.000 individuelle sessioner samt flere hundrede workshops målrettet executives, ledere, medarbejdere og teams på tværs af alle brancher og inden for vidt forskellige rammer og udfordringer.

En portal – 3 websider – 3 indgange til at du får skabt det liv, du fortjener.

JESPER MØLLER er etableret i 1998 med det formål at støtte mennesker til passionen og det gode arbejdsliv. Siden er ASCENSION AWARENESS etableret i 2016 med det formål at støtte mennesker ud fra essensen af mine erfaringer som professionel konsulent, et intuitivt menneske og min personlige læringsrejse gennem et helt liv. Senest er CREATING JOB AND LIFE etableret i 2020 med det formål at introducere og inspirere til at forstå og agere i den virkelighed vi er landet i. Samlet set udgør de portalen – 3 websites – 3 indgange til, at du får skabt det liv, du fortjener.

Velkommen til og lad dig inspirere. Kontakt mig gerne for forløb eller yderligere info.

Jesper Møller, Executive consultant, Coach & Mentor

KONTAKT

Kontakt mig for sparring eller yderligere info.
(+45) 4019 4570.

Mine ydelser –  Fokus & Forløb

Personlig sparring, der styrker din passion, afklaring og handlekraft i relation til det valgte / ovennævnte fokusområder.

Hvert forløb tager udgangspunkt i den konkrete situation med det fokus, at den enkelte / teamet får taklet situationen og skabt helhedsløsningen.

 • 1:1 Forløb & Sessioner
 • Adhoc rådgivning & Sparring
 • Workshops

Feedback fra Thomas,
én af mine kunder

Thomas Lildballe Jørgensen, Resultatskabende Salgs- & Marketingsdirektør, GDPR (givet samtykke)

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen.

Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

Mine kunder til dato

Gennem de sidste 20 år har jeg leveret handlingsorienteret kompetenceudvikling for følgende målgrupper af  kunder:

 • Kandidater & Privatpersoner
 • Internationale & Private virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Konsulenthuse & Samarbejdspartnere

Som oftest opsøger mine kunder mig gennem mine kontakter eller anbefalinger i netværket

Dernæst har et stigende antal af kandidater som ønske, at tilvælge det personlige udviklingsforløb hos JESPER MØLLER, efter at de gennem deres virksomhed har fået tilbud om et outplacement / karriere kompetenceforløb hos anden udbyder. Som oftest får kandidaten virksomhedens accept på at tilvælge mig på baggrund af mine resultater og den personlige udvikling, som jeg inkluderer i forløbene.

TILMELD DIG NYHEDSBREV

Updates for fokusområderne: JESPER MØLLER, ASCENSION AWARENESS og CREATING JOB AND LIFE. Ydelser, der støtter den enkelte i en hverdag i hastige forandringer og pludselige udfordringer.

Casehistorier. Konkrete links til inspiration og videoer, som jeg selv inspireres af – og for at forstå og agere i den virkelighed jeg er en del af.

Deling af egne oplevelser og fortællinger, der bragte mig ud over kanten – men som bagudrettet har givet mig de største læringer og styrker, som jeg i dag anvender i mit virke.

En portal – 3 websites – 3 indgange til,
at du får skabt det liv, du fortjener

Set i et helhedsperspektiv udover ydelserne her på websitet JESPER MØLLER, har du også mulighed for at tjekke de øvrige 2 websites ud:

 • ASCENSION AWARENESS tilbyder processer, hvor kompetenceudviklingen går spadestikket dybere. Udbyttet støtter til forløsning af fastlåste personlige temaer, styrker den enkelte passion og det bevidste mindset, der i højere grad møder den hastige hverdag og takler de pludselige forandringer.
 • CREATING JOB AND LIFE har til formål at inspirere, så den enkelte i højere grad styrkes i læring og perspektivering i relation til den  hastige hverdag og de pludselig forandringer.

Del denne side / websitet
på de Social medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …