JESPER MØLLER

Handlingsorienteret kompetence– og personlig udvikling, der skaber resultater i en hastig foranderlig hverdag:
 • Outplacement & Personlig udvikling
 • Karriereafklaring & Udvikling
 • Stresshåndtering & Selvledelse
Når faglig sparring tager hånd om ‘det hele menneske’ skabes langsigtede resultater.
– Jesper Møller

For dig der har mistet dit job. Du søger støtte og sparring til at lande i rette match af  job.

Eller – du har mistet gnisten i nuværende job. Du ønsker at blive afklaret om dine styrker og muligheder.

JESPER MØLLER

Mit navn er Jesper Møller. Jeg er ejer af virksomheden JESPER MØLLER, hvor jeg siden 1998 har leveret ydelser til virksomheder og privatpersoner. Jeg støtter med handlingsorienteret kompetence- og personlig udvikling overfor målgruppen af executives, ledere og medarbejdere med fokus på jobafklaring og udvikling, der møder den stigende og hastige foranderlige hverdag.

I mit professionelle virke støtter jeg den enkelte i omdrejningspunktet forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Hvert forløb målrettes individuelt. Det er min overbevisning, at når faglig sparring tager hånd om ’det hele menneske’, så aktiveres det indre flow i os selv. Jo mere indsigt vi giver plads til, jo bedre udsigt vil vi opleve i relation til jobbet vi fortjener, retningen der giver mening for os og de langsigtede resultater der opnåes.

Gennem årene er jeg også blevet opsøgt af kandidater, der inden mødet med mig havde været igennem et målrettet, fagligt jobafklaringsforløb med et fokus på koncept, det basale i relation til jobsøgningen og med et mål om at komme hurtigt i job. Som oftest var enkelte også kommet hurtigt i job, men stod nu igen inden for kort tid med samme job–udfordring, tema og frustration! Ja, jeg er af den overbevisning, at vi lever i en tid, hvor vi alle udfordres med henblik på at vi får udfoldet vores personlige ressourcer. Det skærper vores syn for at kunne se helhedsløsningerne og rette vej der giver mening for en. Vi bliver i stand til bedre at kunne agere i det komplekse terræn – og ja, det indebærer den personlige dialog og personlig udvikling.

Mine sessioner tager afsæt i en karriere inden for finansverdenen, essensen af mine erfaringer som professionel katalysator og mentor i mit eget virke gennem 22 år suppleret med min personlige rejse gennem et helt liv. Hertil kommer et spektrum af forskellige uddannelser og kurser.

Til dato har jeg i JESPER MØLLER støttet mere end 4.000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Hertil kommer executives og ledere på tværs af alle brancher og i vidt forskellige rammer og udfordringer. Det har også inkluderet processer, der er gået spadestikket dybere.

JESPER MØLLER er etableret i 1998, CVR nr. DK21057878.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

KONTAKT

Kontakt mig for sparring eller den uforpligtende dialog.
(+45) 4019 4570.

Mine ydelser –  Fokus & Forløb

Vi lever i en tid, der udfordrer os mennesker på mange måder. Det kan betyde, at scenariet i vores liv pludselig ændrer sig, eller vi ændrer vores anskuelser til det i forhold til hvad der fremadrettet giver mening for os. Som et eksempel har store del af vores samfund været lukket nede, og mange har været sendt hjem fra arbejde. Det har betydet, at efter tingene igen åbner op, så oplever jeg i mine sessioner at flere af mine kandidater har et ændret syn på verdenen, situationen, jobbet, livet og med helt andre perspektiver end før.  Måske står du der?

Jeg støtter med job– og personlig sparring i forhold til dig og det du har brug for. Hvert forløb tager udgangspunkt i den konkrete situation med det fokus, at du får taklet situationen og skabt helhedsløsningerne.

 • 1:1 Forløb & Sessioner
 • Adhoc rådgivning & Sparring
 • Workshops

Feedback fra Michael,
én af mine kunder

Michael Krogh Tøttrup, International Salgsdirektør, GDPR (givet samtykke)

Hvis du står ved en crossroad i din karriere, har du brug for, at arbejde sammen med Jesper!

Jesper tager udgangspunkt i lige præcis din situation og endnu vigtigere i din person. Du bliver positivt udfordret i dit tankesæt og selvopfattelse, da Jesper stiller spørgsmål, hvor du bliver nød til at reflektere over dine svar. Og netop din reflektion og dit arbejde med selvindsigt, nysgerrig undren og intuition er uvurderlige værktøjer til at opnå klarhed omkring hvor du er, og hvor du er på vej hen. Jesper tager i den grad udgangspunkt i dig, og det er en fantastisk rejse at være på.

Jeg kan varmt anbefale Jesper som samarbejdspartner – specielt hvis du ikke blot vil være et nummer i køen, som andre outplacementbureauer tilbyder!

Mine kunder til dato

Gennem de sidste 22 år har jeg over for følgende målgrupper af  kunder leveret handlingsorienteret kompetenceudvikling med personlig udvikling, hvor omdrejningspunktet har handlet om forandringer, job og meningsfuldt lederskab:

 • Kandidater & Privatpersoner
 • Internationale & Private virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Konsulenthuse & Samarbejdspartnere

Som oftest opsøger mine kunder mig gennem mine kontakter eller anbefalinger i netværket

Et stigende antal af kandidater tilvælger det personlige udviklingsforløb hos JESPER MØLLER, når de gennem deres virksomhed har fået tilbud om et outplacement / karriere kompetenceforløb hos én eller flere udbydere. Som oftest får kandidaten virksomhedens accept på at tilvælge mig på baggrund af mine resultater og den personlige udvikling, som jeg inkluderer i forløbene.

TILMELD DIG NYHEDSBREV

Ja tak,
jeg ønsker at tilmelde mig …

3 websites – 3 indgange til,
at du får skabt det liv, du fortjener

Lige nu befinder du dig på websitet JESPER MØLLER, og der er yderligere 2 websites. Hvorfor?

Mennesker – de kandidater der opsøger mig – har forskellige tilgange til løsningen, når de bliver udfordret i jobbet eller i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra kandidaten side ændrer sig undervejs, så kan de øvrige elementer på tværs af de 3 websites inkluderes.

Den enkelte vil efter forløbet være sikret det bedste afsæt ind i fremtiden:

 • JESPER MØLLER – Du har behov for handlingsorienteret kompetenceudvikling med personlig udvikling. Forløbet støtter dig i din udfordring i relation til job med fokus på at du får skabt helhedsløsningen. I forløbet bliver du skarp på dine styrker og muligheder med fokus på, at du lande i rette match af job og virksomhedskultur.
 • ASCENSION AWARENESS – Du har behov for personlig udvikling, der går spadestikket dybere. Forløbet støtter til at du får forløst dybere ubalancer og de tilbagevendende uhensigtsmæssige temaer du igen står overfor. Processerne støtter til meningsfuldt lederskab,  din autenticitet og indre ro. Oplevelsen af flow styrkes og du vil opleve at tingene begynder at lykkedes.

 • CREATING JOB AND LIFE – Du har behov for helhedssparring, der styrker dit helhedssyn, så du i højere grad anskuer din situation og udfordringer, som et læringsforløb set i et helikopterperspektiv. Du får indsigt i dine intuitive tilgang og dine ressourcers indre samspil. Det vil styrke dit helhedsblik, din skarphed og evne til at træffe rette beslutninger. Rammen skaber et frirum for din ’egen refleksion’, perspektivering, meningsfuldhed og selvudvikling, som sikrer balancen til din hektiske hverdag med tidens krav til overblik, kompleksitet, omstilling, nytænkning og her/nu løsninger. Websitet indeholder også blog og inspirationsportal, hvor jeg deler cases og fortællinger i relation til forskellige temaer med fokus på at aktivere nysgerrig og indsigt om de uopdagede ressourcer.

Del denne side / websitet
på de Social medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …