Velkommen til JESPER MØLLER

3 indgange til det liv du fortjener:
 • Outplacement Supply
 • Ascension Awareness
 • Creating Job and Life

JESPER MØLLER

Gennem 22 år har jeg støttet mennesker i livet og i omdrejningspunktet: forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Jeg er ambitiøs på mine kandidaters vegne og min faglige sparring tager hånd om ’det hele menneske’ – med fokus på den enkeltes retning mod rette match af løsning og langsigtede resultater.

Jeg henvender mig til executives, ledere og ambitiøse målgrupper, hvor jeg med afsæt i den enkeltes udfordring støtter til helhedsløsningen. Gennem årene har større opgaver inkluderet mit netværk, der til dato har omfattet førende konsulenthuse inden for feltet – Mannaz, Uddannelseshuset, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter.

Til dato har jeg støttet mere end 4000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Virksomheden JESPER MØLLER er etableret i 1998, CVR nr. DK21057878.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Søger du en sparringspartner?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog …

(+45) 4019 4570

Kunder, Fokus & Websites

De der opsøger mig – har meget forskellige udfordringer i relation til sparring i jobbet og i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er – med fokus på at få skabt rette helhedsløsning.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra den enkeltes side ændrer sig undervejs, så kan elementer inkluderes på tværs af nedennævnte 3 websites – 3 indgange til det liv du fortjener.

Job– og karrieresparring med personlig udvikling – for dig som er executive, leder eller har den ambitiøse profil:

 • Executive Job & Karriere
 • Outplacement & Onboarding
 • Karriereafklaring & Udvikling

Autentisk sparring på det personlige plan – for dig der søger øget balance, indre ro og gennemslagskraft

 • Meningsfuldt Lederskab
 • Chok & Traumeforløsning
 • Meditation & Visualisering

Helhedssparring med ånd og perspektiv – for dig der er ambitiøs søgende og ønsker at styrke din intuition

 • Helhed, Reflektion & Selvindsigt
 • Ressourcer, Samspil & Intuition
 • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Feedback fra Thomas,
én af mine kandidater

Thomas Lildballe Jørgensen, Resultatskabende Salgs- & Marketingdirektør,
GDPR (givet samtykke 2020.11.12)

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen.

Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

NYHEDSBREV

Nej tak. Jeg har tjek på det.

Ja tak, jeg søger inspiration. Læs mere …

Vores livsrejse og formål

Vores individuelle personlighed og styrker dannes på baggrund af de påvirkninger vi møder – lige fra oplevelsen af kærlighed til modstand og svigt, men undervejs kan vi udfordres i en sådan grad, at vi mister os selv, og der kan skabes en ubalance, et chok eller traume i vores system. Et uforløst chok eller traume bringer os ’væk fra os selv’. Men når det forløses, genskaber vi kontakten, entusiasmen og flowet.

I ubalancen lærer vi, i balancen lever vi.  Med vores styrket indsigt, styrker vi vores udsigt. Vi bliver bevidste om vores niche og formål i livet.

Verden og vores hverdag er i hastig forandring!

Udefrakommende faktorer udfordrer os, og det aktiverer nye processer indefra. Livet fortæller os, at når vi bringer vores fulde potentiale i spil,  bliver vi i stand til at takle fremtidens udfordringer med entusiasme, der giver mening.

Vores intuition og autenticitet vil i spil!

Tiden efterspørger personlig udvikling. Når jeg ser tilbage på de målgrupper, jeg har støttet, har de, der har engageret sig i den personlige afklaring i langt højere grad opnået de bedste helhedsløsninger. De har opnået en indre ro og et skærpet helhedsbillede, der har skabt de bedste forudsætninger for rette valg og retning.

Gennem årene er jeg blevet kontaktet af kandidater, der inden mødet med mig, havde været igennem et fagligt afklaringsforløb fokuseret på koncept og målrettet at komme i nyt job – den enkelte var som oftest kommet hurtigt i job, men i den første dialog med mig befandt personen sig igen i samme tilbagevendende udfordring og tema.

Vi lever i en tid, hvor alle vores personlige ressourcer vil i spil – og den proces støtter jeg op om. Læs mine cases og fortællinger.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner.

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: