Velkommen til

JESPER MØLLER

CREATING JOB AND LIFE

▫  Ascension AWARENESS
▫  Outplacement SUPPLY
▫  Integrity BALANCE

JESPER MØLLER │ CREATING JOB AND LIFE

Bliver du udfordret

… i lederskabet, jobbet eller livet?

Hvis ja, står du i den helt perfekte læring!

Dine udfordringer og tacklingen af dem er designet til, at du får skærpet din bevidsthed og styrket kontakten til dit indre lederskab.

Citat

Vi kan ikke løse vores problemer
med den samme tankegang, som skabte dem.

– Albert Einstein

JESPER MØLLER │ CREATING JOB AND LIFE

Din fremtid efterspørger dit indre lederskab!

Når du lever dit liv indefra og ud, vil du blive bevidst om dén, du er.
Det er herfra, du aktiverer din passion og får skabt overblik og retning.

Tiden udfordrer …

… dit indre lederskab vil vise rette vej!

Jesper Møller │ Creating Job and Life

Vores virkelighed og de udfordringer vi møder, forandrer sig hastigt. Vi ser en kraftig stigende kurve på de komplekse udfordringer ude i verden og i vores hverdag. De udfolder sig hele vejen rundt, og kræver hurtige handlinger, der skal resultere i helhedsløsninger. På samme tid står vi et sted, hvor vi må erkende at tidligere økonomiske modeller, og dét vi har haft troen på frem til nu, ikke længere udelukkende er i tråd med den virkelighed, der folder sig ud.

Få år tilbage kunne vi ikke have forestillet os, hvilke surrealistiske scenarier vi globalt set ville være blevet ramt af, og hvilke konsekvenser det ville medføre – samfundsmæssigt og for os hver især. Tendensen er tiltagende og hver gang med nye perspektiveringer. Dette være sig i lederskabet, på jobbet og i livet – og er du primært styret af andres forventninger og målsætninger, kan konsekvensen blive, at du vil miste kontakten til dig selv!

En bevidst afklaring af dig, dine potentialer og visioner vil fremadrettet styrke dit indre lederskab og sikre rette navigation.

Ledersparring

med ånd, perspektiv og dybde

Jesper Møller │ Creating Job and Life

Mine ydelser i dag afspejler en professionel karriere indenfor finansverdenen og et selvstændige virke gennem 23 år, hvor jeg situationsbestemt har støttet virksomheder og mennesker til at bringe sig i spil med det fulde potentiale med henblik på at opnå helhedsløsninger:

+ 23 år – Lederskab, Forandringsledelse, Personlig udvikling, Procesforløb
+ 18 år – Organisationsudvikling, Karriereudvikling,  Outplacement
+ 15 år – Chok & Traumeforløsning, Stresshåndtering

Hertil kommer min egen læringsrejse gennem et helt liv, åndelig / mening søgende, indsigter og en dyb passion for det enkelte menneskes potentiale, udviklings- og forandringsprocesser. Til dato har jeg støttet mere end 5.000 individuelle forløb svarende til ca. 30.000 sessioner – og et større antal workshops og procesforløb målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune.

Jesper Møller │ Creating Job and Life

Ledersparring med ånd, perspektiv og dybde

Når du i ledersparringen bliver mødt som dét hele menneske – og på alle niveauer,
vil du opdage, at dine latente og unikke ressourcer bringes i spil.

Her er 3 indgange til, at du får skabt dét lederskab, dét job og dét liv, som du fortjener …

Dit indre lederskab. Giv slip på den du troede, du var – bliv bevidst om den du er – og skab kvantespring:

  • Meningsfuldt & Integreret Lederskab
  • Helhed, Refleksion & Selvindsigt
  • Ånd, Mening & Livsperspektiv

Jobafklaring og udvikling med personlig dybde. Bliv bevidst om dig, dine potentialer, rette job – og styrk din retning:

  • Executive Job & Karriere
  • Outplacement & Onboarding
  • Karriereafklaring & Udvikling

Integritet og balance. Forløs dine tilbagevendende fastlåste temaer, mentale saboteringsmekanismer – og få genskabt indre ro, overblik og flow:

  • Centrering, Meditation & Visualisering
  • Chok & Traumeforløsning
  • Stresshåndtering

Feedback

kunder │ kandidater │ samarbejdspartnere

Hvilken sparring søger du?

Mine kandidater efterspørger…

I mit virke støtter jeg en mangfoldighed af mennesker og personprofiler. Lige fra topledere, mellemledere, specialister, kunstudøvere, teams og individer. De ønsker sparring til konkrete situationer eller udfordringer, og som oftest forgrener en problematik sig også ud i andre relevante perspektiver for netop at få helheden på plads.

Eksempler på situationer og temaer: afklaring af sig selv – afbalancering af den personlige baggage –ressourcer og afklaring – grænsesætningsproblematikker – håndtering af intuitiv tilgang – lederskab og autenticitet – topleder og egen sparring – mellemledelse og dilemmaer – teamproblematikker og udvikling – parforhold og afbalancering – tackling af tilbagevendende temaer – forløsning af fastlåste kamp / flugt / frys mekanismer – ’ungt menneske’ problematikker – ’jeg’ vs ’vi’ identitet – identitetskriser.

I situationen støtter jeg med helhedsrådgivning, coaching og processer, så du ser dine udfordringer i et større læringsperspektiv, får handlet og skabt rette helhedsløsning – og får skabt dét lederskab, dét job og dét liv du fortjener.

 

Kontakt

Jesper Møller

Kontakt mig for sparring eller uforpligtende dialog …

Jesper Møller
Executive Consultant, Catalyst & Mentor

(+45)  4019 4570
info(at)jespermoeller.dk

INSPIRATION

Blog – Vælg emne …

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev

Gennem nyhedsbrevet vil jeg dele relevant information, læringer og casehistorier fra mit virke. Det vil også inkludere oplevelser og fortællinger om udfordringer, der bragte mig ud over kanten – men som set i et bagudrettet læringsperspektiv har givet mig de største intuitive læringer, som jeg anvender i mit virke, og som i dag er mine største styrker.

Når du bliver udfordret, er der en læring til dig! Når du erkender det, og tager ejerskab for få tacklet situationen, så støtter du til kvantespringet.