Karriereafklaring & Udvikling

Forløbet har til formål, at støtte dig i din karriereafklaring og udvikling i forhold til dine ønsker – eller med afsæt i din nuværende situation – eller de konkrete udfordringer du står i. Dernæst at du bliver styrket i din passion i jobbet, bliver afklaret på din personlige profil og bevidst om jobbet du fortjener.

Forløbet er foranlediget ud dit eget ønske eller med afsæt i en aftale, som du har aftalt med din leder/chef eller din virksomhed.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Du søger sparring i relation til din rolle og ansvarsramme med fokus på helhed, perspektivering og helhedsløsninger.
 • Ambitiøs, og du ønsker at afklare og udvikle ‘egne’ ressourcer, styrker og udviklingspotentiale
 • Fokus på, at du ønsker at skærpe ‘egen’ rolle og personprofil set i forhold til at jobrammen ændrer sig eller en organisationsændring
 • Med afsæt i din faglige profil ønsker du at aktivere den personlige palet, så den i højere grad kommer i spil i den professionelle ramme
 • Støtte til udvikling og implementering af din MUS samtale / handlingsplan og efter aftale med din virksomhed
 • Frustreret, og du ønsker støtte til egenindsigt, læringen bag udfordringen og helhedsløsning i forhold til en nuværende udfordring / dilemmaer
 • I tvivl, og du ønsker at få sparring til afklaring af dit næste job internt i organisationen, der kan omfatte  afklaring af ‘den røde tråd i karrieren’, egen markedsværdi og det der aktiverer passionen

Eller det specifikke fokus, der er netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Ressourcemæssigt vil du blive yderligere afklaret i dit fundament, din passion og dine faglige- og personlige kompetencer. Dernæst vil du blive skarp på handlingsplan og relevante fokuspunkter – og netop med det formål, at du får taklet udfordringerne og når dine ønskede mål.

Fremadrettet vil forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre vores jobramme. Løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden vi ser verdenen på. Og alt i alt vil det udfordre os.

Men den indre afklaring af dine egne ressourcer betyder, at det bliver nemmere for dig, at bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Forventningsafstemning. Status og afklaring af situation/udfordring. Afklaring af mål og ønsker.
 • Afklaring af egne anerkendelsesprofil, passion, faglige og personlige ressourcer
 • Afklaring af ‘jeg’ ressourceprofil, herunder historik ‘den røde tråd’, roller, ansvarsområder/fokus, anvendte kompetencer, resultater
 • Reflektion over virksomhedskulturen, som ‘jeg’ er en del af, og  set i forhold til min personprofil og motivation/værdier
 • Afsæt i forhold til fremtid. Anerkendende tilgang / saboteringsmekanismer. Styrker og udviklingspunkter.
 • Afklaring af jobmål og ‘rammen jeg fortjener’
 • Situationsbestemt Ledelse / Selvledelse set i forhold til mit ansvar og forvetninger til min rolle
 • Markedsværdi
 • Handlingsplan og implementering
 • Hjemmeopgaver fra gang til gang
 • Relevant teori, træning
 • Træning af mindset og fokus
 • Øvrige relevante fokusområder

Feedback fra Christina,
én af mine kunder

Christina, Body SDS & Personlig svømmetræner, GDPR (anonym)

Jesper har været super god til at finde ud af hvor jeg var, og hvad jeg havde brug for, da jeg stod uden job. Efter mit forløb med Jesper er min jobretning blevet vendt 180 grader i den rigtige retning for mig.

Jeg er blevet bevidst om min intuitive kunnen, og mine stærke kompetencer inden for sport, behandling og massage. Derfor har jeg valgt at supplere mit teoretiske fundament, med en Body sds-uddannelse, som jeg er i fuld gang med, og jeg har allerede en god tilgang af klienter i min forretning. 

I situationen skaber Jesper et tillidsfuldt rum, hvor man let kan vende diverse situationer, og han har en ro og energi, der gør det trygt og behageligt at være sammen med ham. Han er i stand til at anskue og vende tingene på en helt speciel måde, så man ser sin situation fra helt andre vinkler og opdager nye løsningsmuligheder. 

Da jeg selv har opnået fantastiske resultater ved at arbejde sammen med Jesper, henviser jeg gerne og ofte klienter til ham. Jeg kan med ro i maven sige, at jeg til enhver tid kan anbefale Jesper. Han er utrolig god til at sætte sig ind i andre menneskers situation og hjælpe dem dér, hvor de er, uanset hvilket niveau de er på.

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: