LifeFractals

Life Fractals

‘Life’ handler om mennesker, relationer og passion. 
‘Fractals’ er unikke og uendelige i sit udtryk.
‘LifeFractals’ skaber forbindelser og udvikling.

Vi lever lige nu i en tid, hvor der sker et paradigmeskifte i vores bevidsthed. Vi er ved at opdage, at vi kan og skal forholde os til forskellige virkeligheder, og at vi med nærvær og bevidst fokus er i stand til at skabe vejen til det liv vi ønsker.

Tidens ambitiøse tilgang til viden, teknologi og automatisering – og den kompromisløse optimering set i forhold til effektivitet på bekomstning af de menneskelige ressourcer bringer indre kaos med det formål at skabe læring og udvikling.

Overordnet set, så udfordrer livet os til, at vi hver især søger indad for at få skabt kontakt til vores passion, hjerte og intuition – vi finder frem til dét der giver mening for os. Denne nye tilgang er fremadrettet i stand til at vise os vejen til vores indre visdom – de unikke løsninger – det liv vi fortjener.

LifeFractals har til formål at inspirere og støtte mennesker til denne proces.

LifeFractals Dialogcards er et redskab, der støtter den enkelte eller teamet til afklaring og udvikling. Eller styrker til fælles løsning, når forskelligheder er i spil.

LifeFractals forventes lanceret i 2021.

DEL WEBSITE: