Stresshåndtering & Selvledelse

Styrk passionen i dit lederskab, og integrér din personlighed

Formål

Forløbet har til formål, at styrke din ledelsesprofil og hele dit fundament set i forhold til dig selv, så du styrkes i den personlige gennemslagskraft i forhold til dit team.

Sparring vil støtte dig i dine perspektiver omkring det valgte tema og fokus for sessionerne, ledelsesredskaberne, dine styrker og udfordringer, dig selv i lederskabet – dit ejerskab som leder, din rolle i forhold til teamet, dit formål i forhold til dig selv og virksomheden, dit ‘drive’ i forhold til dine værdier/passion og din vision/din drøm om ‘jobbet som du fortjener’ i endnu højere grad.

Forløbet tager afsæt i din konkrete situation eller udfordring, hvor du fra gang til gang får indsigt, værktøjer og en handlingsplan med fokus på implementering.

Situation & Udfordringer

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

 • Ambitiøs, og du ønsker konkrete redskaber og sparring, der kan styrke din rolle set i forhold til dit virke, dit team og gennemslagskraft
 • Følelsen af utilstrækkelighed, og du ønsker dine udfordringer fra hverdagen bragt ind i sparringen med henblik på perspektivering, dialog, løsning og handling med henblik på at takle situationen
 • Forandingerne udfordrer og skaber en manglende selvtillidsfølelse, og jeg ønsker at blive styrket og få genskabt overskuddet
 • Frustration i hverdagen, og jeg ønsker konkrete ledelsesværktøjer / et fagligt sprog, der kan styrke dialogen og forventningsafstemning i hverdagen, så vi i teamet undgår de følelsesmæssige overensstemmelser og kontroverser
 • Oplevelsen af stress, og du ønsker at kunne håndtere stressen og forstå mekanismerne bag

Eller med det afsæt, de teamaer og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Du vil blive styrket i din ledelsesprofil og blive bevidst om dine ledelsesværktøjskasse, så du støtter dine medarbejdere situationsbestemt med fokus på rette ledelsesstil.

I forhold til din personprofil vil  du blive afklaret i dit fundament, din passion og dine faglige- og personlige kompetencer. Karrieremæssigt vil du bliver skarp på ‘den røde tråd i dit karriereforløb’, der afspejler din historik, dine roller, ansvarsområder og bidrag/resultater, og summen af de læringer det har givet dig set i et nutidsperspektiv og din markedsværdi. Gennem træning og sparring bliver du skarp på din lederrolle du navigerer i og dit fokus, og hvilke elementer du situationsbestemt vælger at bringe i spil.

Udbyttet vil styrke dit helhedsfokus og din navigation. Fremadrettet vil forandringer udefra og pludselige udfordringer fortsat påvirke og ændre vores jobramme. Løbende vil ny indsigt, teknologi og tænkemåder ændre samspillet og måden vi ser verdenen på. Og alt i alt vil det fortsat udfordre os.

Men med afsæt i din indsigt af egen profil og egne ressourcer, vejen hertil og de resultater du har skabt, så bliver det nemmere for dig, at navigere, bringe dig i spil og håndtere de forandringer, som fremtiden vil udfordre dig på.

Fokusområder

Eksempler på relevante fokusområder:

 • Afklare forløb med afsæt i relevante temaer, fokusområder, ønsker, indhold og forventningsafstemning
 • Rolle, ansvarsramme og resultater set i forhold til virksomhed, konkrete forventninger, virksomhedskultur, formål, vision
 • Personprofil og det personlige afsæt
 • Ressourceprofil
 • Situationsbestemt Ledelse
 • De 4 ledelsesstile og relevante redskaber
 • MUS samtalen
 • Den svære samtale
 • Grænsesætning
 • ‘jeg’ perspektiv vs ‘vi’ perspektiv
 • ‘anerkendende tilgang’ vs ‘saboteringsmekanismer’
 • Mindset – Bevidsthedstræning, visualisering ‘mål’
 • Personlig udvikling – Relevante elementer
 • Sparring, træning, øvelser, teori, inspiration
 • Øvrige relevante fokusområder

Feedback fra Lars,
én af mine kunder

Lars, Adm. direktør, International virksomhed – Region Danmark

Jesper, du har gjort en stor forskel i forhold til mig og min ledergruppe.

Da vi startede var der meget silotænkning, og det fik vi løst op på ved at samle ledergruppen om de fælles værdier, vision og strategi. Det betyder, at ledergruppen i dag ser sig selv som de ansvarlige for forretningen Danmark og ikke kun som de ansvarlige for eget område. Lederne er begyndt at tage meget mere ansvar i forhold til egne roller. Vi er blevet meget mere kendte med hinanden, og det betyder, at det er nemmere nu at bruge hinanden i forskellige problematikker.

For eget vedkommende har det været en rigtig god proces, da jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som rollemodellen i Danmark. Jeg er blevet mere opmærksom på at tage pinden, som den der går foran, så personligt har jeg fået meget ud af processen. Jeg er sikker på, at det også har været en medvirkende årsag til at jeg nu har fået mulighed for at tiltræde i en endnu højere stilling.

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …